Privacy policy

Dit is de website van Coffeerista / KUWIQ

Ons vestigingsadres en postadres is
Coffeerista / KUWIQ
Dampstraat 9
6226 GH Maastricht
Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 55903770
Ons btw-nummer is NL8519.04.828.B01

Privacy & Cookie Statement [KUWIQ VOF]

Wij hechten veel waarde aan de privacybescherming van onze klanten. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, wat we er mee doen en welke controle mogelijkheden u heeft.

 

Wie zijn wij?

[KUWIQ VOF] is de verantwoordelijke volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

 

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen

We kunnen alleen goederen en diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adres en e-mailadres.

Wij zullen deze informatie die u ons zelf heeft verstrekt (via onze website, mail of op andere wijze) voor de in deze privacy verklaring omschreven doeleinden gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Uw gegevens kunnen in dit kader aan betrokken derden worden doorgegeven om producten en diensten aan u te kunnen aanbieden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk u voor deze nieuwsbrief af te melden. Dit kan worden gedaan via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of per e-mail [info@kuwiq.com]

 

Veiligheid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

-      Het versleuteld versturen van formulieren met behulp van SSL technologie.

-      Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers.

U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.

 

Uw rechten

Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die [KUWIQ VOF] over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met [Kuwiq VOF] via [e-mailadres bedrijf]. [KUWIQ VOF] zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt hebben en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

 

Gebruik van cookies door [KUWIQ VOF]

[KUWIQ VOF] maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal [KUWIQ VOF] indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de [Kuwiq VOF] website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door [Kuwiq VOF] opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. [KUWIQ VOF] gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

 

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s. 
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool Clicky en New Relic, aangeboden door Clicky en New Relic. De cookies van Clicky en New Relic stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar [info@coffeerista.com] of schrijf ons; [Kuwiq VOF, Dampstraat 9, 6226 GH Maastricht] Nederland of bel ons op [043-8519117].